Hur kan vi öka kunskapen och få fler fotointresserade att bli en del i denna härliga community?

För att ha en stabil grund har vi bildat en ideell förening. Detta är en stor satsning som kräver ekonomi, ett ordentligt regelverk, massor av passion och andra resurser. Därför grundade vi Göteborgs Gatufotoförening. Idag, knappt ett år senare är vi över 160 medlemmar! 

Styrelsen består av Mats Alfredsson, ordförande, Eva Boije Af Gennäs, kassör, Anna Lithander, Claes Hillén och Tobias Gustavsson, ledamöter. Johan Jaurelius är suppleant. Bild: © Johan Jehlbo

Parallellt med detta tog vi fram en Brand Identity manual för festivalen, inklusive namn och en logotyp som är skyddad på PRV.

Massor av fördelar att vara medlem.

Föreningens huvudnummer är den årligen återkommande publika gatufotofestivalen, men vi erbjuder också medlemmarna en rad andra händelser och event. Allt från workshops och föreläsningar till resor.

Vår förhoppning är att alla som på något sätt är intresserade av gatufoto vill bli en del av detta. Nu satsar vi framåt!

Bli medlem i Göteborgs Gatufotoförening och få massor av fördelar.

Håll dig uppdaterad med festivalens Newsletter.