Gänget och tankarna bakom festivalen.

Hösten 2020 var vi ett gäng som satt på en pub vid Långgatorna i Göteborg. Samtalet snurrade om möjligheten att utveckla genren Gatufoto ytterligare. Hur skulle vi kunna öka kunskapen och få fler fotointresserade att bli en del i denna härliga community? Och inte minst locka unga fotografer.

Sagt och gjort, där och då bestämde vi oss för att dra igång Skandinaviens första gatufotofestival. Gothenburg Street Photo Festival. Sådana festivaler finns över hela världen, men här hemma har det ännu inte etablerats.

I september 2021 var det premiär. Och vilken premiär! Runt 200 personer kom från när och fjärran och var lyriska. Flera av dem gick därifrån med frågan: När är det dags för nästa festival?

Hur kan vi öka kunskapen och få fler fotointresserade att bli en del i denna härliga community?

För att ha en stabil grund har vi bildat en ideell förening. Detta är en stor satsning som kräver ekonomi, ett ordentligt regelverk, massor av passion och andra resurser. Därför grundade vi Göteborgs Gatufotoförening. Idag, knappt tre år senare är vi över 180 medlemmar!

Styrelsen består av Mats Alfredsson, ordförande, Eva Boije Af Gennäs, kassör, Anna Lithander, Claes Hillén och Tobias Gustavsson, ledamöter. Johan Jaurelius är suppleant.

Parallellt med detta tog vi fram en Brand Identity manual för festivalen, inklusive namn och en logotyp som är skyddad på PRV.

Massor av fördelar att vara medlem.
Föreningens huvudnummer är den årligen återkommande publika gatufotofestivalen, men vi erbjuder också medlemmarna en rad andra händelser och event. Allt från workshops och föreläsningar till resor.

Vår förhoppning är att alla som på något sätt är intresserade av gatufoto vill bli en del av detta. Nu satsar vi framåt!

Bli medlem i Göteborgs Gatufotoförening och få massor av fördelar.

Håll dig uppdaterad med festivalens Newsletter.