Gänget och tankarna bakom festivalen.

Hösten 2020 var vi ett gäng som satt på en pub vid Långgatorna i Göteborg. Samtalet snurrade om möjligheten att utveckla genren Gatufoto ytterligare. Hur skulle vi kunna öka kunskapen och inte minst få fler fotointresserade att bli en del i denna härliga community? Och inte minst locka unga fotografer.

Sagt och gjort, där och då bestämde vi oss för att dra igång Skandinaviens första gatufotofestival. Gothenburg Street Photo Festival. Sådana festivaler finns över hela världen, men här hemma har det ännu inte etablerats.

“Hur skulle vi kunna öka kunskapen
och inte minst få fler
fotointresserade att bli en del i
denna härliga community?”

Men för att göra det ordentligt behövde vi bilda en ideell förening. Detta är en stor satsning som kräver ekonomi, ett ordentligt regelverk, massor av passion och andra resurser. Därför grundade vi Göteborgs Gatufotoförening.

Styrelsen består av Jari Kokko, ordförande, Eva Boije Af Gennäs, kassör, Anna Lithander, Claes Hillén och Mats Alfredsson, ledamöter.

Parallellt med detta har vi tagit fram en Brand Identity manual för festivalen, inklusive namn och en logotyp som nu är skyddad på PRV.

Massor av fördelar att vara medlem.
Föreningens huvudnummer kommer att vara den årligen återkommande gatufotofestivalen, men vi kommer också att erbjuda medlemmarna en rad andra händelser och event. Allt från workshops och föreläsningar till resor.

Vår förhoppning är att alla som på något sätt är intresserade av gatufoto vill bli en del av detta. Så nu kör vi!

Bli medlem i Göteborgs Gatufotoförening och få massor av fördelar.

Håll dig uppdaterad med festivalens Newsletter.