Eva Brodtkorb

Hur allt började: ”Jag växte upp i ett hem fyllt med konst, målningar för det mesta, men mina föräldrar introducerade mig och mina två bröder för all slags konst från ung ålder. Tog oss till olika gallerier, både lokalt och internationellt. Detta gav mig en drivkraft att vara kreativ, men jag var aldrig riktigt bra […]

Hur allt började:
”Jag växte upp i ett hem fyllt med konst, målningar för det mesta, men mina föräldrar
introducerade mig och mina två bröder för all slags konst från ung ålder. Tog oss till
olika gallerier, både lokalt och internationellt. Detta gav mig en drivkraft att vara kreativ, men jag var aldrig riktigt bra eller hade tålamod att rita eller måla, till skillnad från min mamma, så jag började experimentera med kameran. Försökte skapa samma konstnärliga uttryck som
målningar, men genom linsen. På så sätt kunde jag hitta min egen konstnärliga identitet.

I början av tjugoårsåldern fick jag mitt första jobb i en liten fotobutik i Oslo, och
under det första året blev jag mer inspirerad att utvecklas som fotograf. Så jag reste till Firenze i Italien för att vara en del av en tre månaders fotokurs. Och min kärlek till hantverket växte efter det. Efter det sökte jag en tvåårig utbildning på Norsk fotografihögskola i
Trondheim, Norge. Här skulle jag kunna lära mig av några av de bästa i branschen, men mitt
förnuftig började också inse hur mycket konkurrenskraftig och tuff branschen var. Färsk
efter skolan började jag kämpa med att hitta min plats som fotograf och hur jag skulle göra
att leva på detta yrke. Det var då passionen för hantverket började glida ur. Så jag
lade undan kameran, i flera år, och började fokusera på andra planer för min karriär.
Men jag blev alltid påmind av vänner, familj och bekanta om hur de saknade att se
mitt arbete, så jag började sakta producera nya verk för utställningar på ett lokalt galleri i min
hemstad. Och därifrån hittade jag min passion igen, och kunde fokusera på att jobba och
bitar som jag älskade.”

Varför gatufotografering:
”Efter att jag började fokusera mer på konstfotografi tror jag att min utställning 2016 var när jag började hitta min röst och identitet och började experimentera med en teknik genom att använda flera lager av samma ram. Även om jag idag mest arbetar med ett ramuttryck, älskar jag att testa nya sätt att presentera ett fotografi på. Med denna teknik ville jag få ramen att röra sig och få liv, i en annars stilla ram.
För mig är detta dock street, men med det där extra lagret av uttryck. Det var med den här serien jag verkligen introducerades till konsten att fotografera gatu, och var också inkörsporten till hur jag arbetar med gatufotografi idag.”

Vad kommer jag att prata om på GSPF:
”Med titeln Identitet kommer mitt huvudfokus med föredraget att ligga på min resa som gatufotograf, vem jag är och hur mitt arbete talar idag. Jag kommer att presentera 3 kategorier, Multilayer – Former och skuggor – Stories, och visa hur mitt arbete har utvecklats och hur mitt fotografi både relaterar och skiljer sig från varandra. ”

Föredraget kommer att hållas på engelska.

Håll dig uppdaterad med festivalens Newsletter.